Centralisering av säkerhetsinformation

Många företag och organisationer har flera geografiskt spridda anläggningar med egna lokala säkerhetsinstallationer. I många fall finns behovet av att kunna presentera information och status för dessa mer än bara lokalt. Behovet kan komma från till exempel organisationens centrala säkerhetsavdelning eller operatörer som har hand om flera anläggningar.

Lösningen är att IT-mässigt centralisera sin säkerhetsinformation. Detta ger en gemensam punkt där alla larm och händelser kan visas, oberoende av vilken anläggning eller vilket system de kommer ifrån. Från denna centrala punkt kan sedan säkerhetsansvariga och operatörer få en komplett bild av säkerhetsstatus och incidenter i hela eller valda delar av organisationen. Om behovet finns kan anläggningarna även styras centralt, exempelvis för pålarmning/avlarmning, upplåsning med mera. Detta kan vara en stor fördel för organisationer med anläggningar där lokala operatörer saknas.

En centraliserad lösning kan omfatta samtliga komponenter i ett integrerat säkerhetssystem. Allt ifrån larm och loggrapporter till livestreamad HD-video kan överföras bara tillräcklig bandbredd finns. Det är fullt möjligt att skapa en gemensam säkerhetscentral för alla former av system inom en organisation.

Med en genomtänkt rollhantering så kan systemet också anpassas för personer med olika behörighetsnivåer och ansvarsområden inom organisationen. En fastighetsansvarig kan få tillträde endast till sin fastighet, ett dotterbolag bara till sina egna anläggningar, en CCTV-operatör skall kanske inte kunna styra inbrottslarmet och så vidare. Genom att sätta strikta tillträdevillkor kan även externa parter släppas in i systemet vid behov. Leverantörer kan ges access till bara de system de har levererat under vissa servicetider, väktare kan få rätt att se kartor endast när det har gått larm och så vidare.

En förutsättning vid konstruktionen av ett centraliserat system är att informationssäkerheten är mycket hög. För att inte riskera att exponera sina system för manipulation måste all överföring krypteras och autentiseringen av användare vara väldigt noggrann.

Peelits lösning för centraliserade säkerhetssystem heter iVault. Läs mer under Produkter eller kontakta oss för mer information!

Website designed using Open Source Web Design
© Peelit AB 2007-2018. Peelit är ett registrerat varumärke.